Doradztwo podatkowe

W ramach usług doradztwa podatkowego na bieżąco poszukujemy dla Państwa optymalnych rozwiązań. Zajmujemy się zarówno zarządzaniem podatkowym ryzykiem jak i długoterminowym kształtowaniem polityki podatkowej. Zapewniamy stałą opiekę jak i doraźną pomoc.

Realizujemy profesjonalne i kompleksowe usługi w zakresie doradztwa podatkowego obejmujące m.in.:

  • optymalizację podatkową oraz minimalizację obciążeń podatkowych,
  • efektywne rozwiązania poszukiwanie sposobów eliminacji problemów z uwzględnieniem celów biznesowych Klienta,
  • zarządzanie ryzykiem podatkowym identyfikowanie ryzyk ze wskazaniem możliwych korzystnych działań,
  • opiniowanie projektowanych przedsięwzięć biznesowych w zakresie skutków prawnopodatkowych,
  • opiniowanie umów, kontraktów, porozumień, regulaminów i innych dokumentów,
  • doradztwo podatkowe w ramach bieżącej działalności przedsiębiorstwa,
  • wsparcie podatników w ramach postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych (usługi zastępstwa procesowego).
  • wykonywanie przeglądów podatkowych (weryfikacja poprawności rozliczeń podatkowych podmiotu),
  • szkolenia z zakresu prawa podatkowego

Wierzymy że wsparcie Państwa działalności w zakresie doradztwa podatkowego wpłynie korzystnie na jej rozwój. Doradztwo podatkowe pozwoli przewidzieć skutki podatkowe i bezpiecznie wprowadzić projektowane rozwiązania biznesowe. Zapraszamy do współpracy

"Abyś miał więcej czasu na życie"