Księgowość

 • tworzenie Planu kont indywidualnie pod potrzeby firmy. Wspólnie uzgadniamy i doradzamy wariant rachunku zysków i strat w zależności od potrzeb informacyjnych i zarządczych firmy. Istnieje również możliwość dostosowania planu kont do celów kontrolingowych. Analizując działalność firmy proponujemy jak najlepsze warianty rozwiązań, usprawniające procesy informacyjne i decyzyjne,
 • tworzenie polityki rachunkowości,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • dekretacja dokumentów,
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych, monitoring płatności,
 • zestawienie obrotów i sald,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży vat,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzenie sprawozdania rocznego, a na życzenie klienta sprawozdań kwartalnych, miesięcznych,
 • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego,
 • reprezentowanie Klienta przed U.S.i ZUS,
 • archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy

"Abyś miał więcej czasu na życie"